• Naziv: BORIĆ MARIO
  • Naselje: Križpolje, 53261
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BORIĆ MARIO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 38,68 HRK 154,71 HRK
BORIĆ MARIO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 337,19 HRK 1.910,74 HRK
BORIĆ MARIO EAGF Program za male poljoprivrednike - Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 458,62 HRK
BORIĆ MARIO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 371,58 HRK 517,36 HRK
BORIĆ MARIO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 237,39 HRK 340,07 HRK
BORIĆ MARIO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 327,84 HRK 721,24 HRK
Ukupno 1.831,77 HRK 4.102,74 HRK