• Naziv: BORIĆ NEVENKA
  • Naselje: Križpolje, 53261
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BORIĆ NEVENKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 49,87 HRK 199,18 HRK
BORIĆ NEVENKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 462,77 HRK 2.622,54 HRK
BORIĆ NEVENKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 477,80 HRK 185,66 HRK
BORIĆ NEVENKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 330,89 HRK 203,99 HRK
BORIĆ NEVENKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 428,23 HRK 246,50 HRK
BORIĆ NEVENKA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 493,28 HRK
BORIĆ NEVENKA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 300,40 HRK
BORIĆ NEVENKA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 692,62 HRK
Ukupno 1.749,56 HRK 4.944,17 HRK