• Naziv: MATASIĆ JADRANKA
  • Naselje: Čovići, 53224
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATASIĆ JADRANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 90,34 HRK 360,98 HRK
MATASIĆ JADRANKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 990,44 HRK 5.612,52 HRK
MATASIĆ JADRANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 870,21 HRK 1.225,57 HRK
MATASIĆ JADRANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 708,50 HRK 1.014,87 HRK
MATASIĆ JADRANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 775,97 HRK 1.701,70 HRK
MATASIĆ JADRANKA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 568,39 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.003,85 HRK 9.915,64 HRK