• Naziv: PAVLAK DANICA
  • Naselje: Beter, 10450
  • Grad/Općina: Klinča Sela
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAVLAK DANICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 82,59 HRK 330,09 HRK
PAVLAK DANICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 887,28 HRK 1.240,60 HRK
PAVLAK DANICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 717,82 HRK 1.028,26 HRK
PAVLAK DANICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 788,46 HRK 1.722,16 HRK
Ukupno 2.476,15 HRK 4.321,11 HRK