• Naziv: BOBINAC MANDA
  • Naselje: Sinac, 53224
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOBINAC MANDA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 75,22 HRK 300,58 HRK
BOBINAC MANDA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 822,33 HRK 4.712,69 HRK
BOBINAC MANDA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 728,51 HRK 1.016,74 HRK
BOBINAC MANDA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 598,15 HRK 856,91 HRK
BOBINAC MANDA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 646,14 HRK 1.417,07 HRK
Ukupno 2.870,35 HRK 8.303,99 HRK