• Naziv: SLUNJSKI ANKA
  • Naselje: Kabal, 10344
  • Grad/Općina: Farkaševac
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SLUNJSKI ANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 88,34 HRK 353,12 HRK
SLUNJSKI ANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 946,04 HRK 1.327,11 HRK
SLUNJSKI ANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 628,09 HRK 899,71 HRK
SLUNJSKI ANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 843,52 HRK 1.842,44 HRK
Ukupno 2.505,99 HRK 4.422,38 HRK