• Naziv: GALOVIĆ MARICA
  • Naselje: Cerovski Vrh, 10418
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GALOVIĆ MARICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 307,68 HRK 1.229,52 HRK
GALOVIĆ MARICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.952,22 HRK 4.109,17 HRK
GALOVIĆ MARICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.998,29 HRK 2.862,50 HRK
GALOVIĆ MARICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.603,18 HRK 5.728,23 HRK
GALOVIĆ MARICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.860,94 HRK 0,00 HRK
Ukupno 9.722,31 HRK 13.929,42 HRK