• Naziv: PONGRAČIĆ JOSIP
  • Naselje: Nova Kapela, 10343
  • Grad/Općina: Dubrava
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PONGRAČIĆ JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 91,32 HRK 365,03 HRK
PONGRAČIĆ JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 977,60 HRK 1.371,85 HRK
PONGRAČIĆ JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 624,33 HRK 894,37 HRK
PONGRAČIĆ JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 871,95 HRK 1.904,50 HRK
Ukupno 2.565,20 HRK 4.535,75 HRK