• Naziv: KOPSEJAK ĐURO
  • Naselje: Žabnjak, 10346
  • Grad/Općina: Preseka
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOPSEJAK ĐURO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 274,48 HRK 1.096,78 HRK
KOPSEJAK ĐURO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.264,62 HRK 2.778,58 HRK
KOPSEJAK ĐURO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.723,26 HRK 3.800,42 HRK
KOPSEJAK ĐURO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.959,86 HRK 2.807,44 HRK
KOPSEJAK ĐURO EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 642,71 HRK 642,71 HRK
KOPSEJAK ĐURO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.428,63 HRK 5.171,15 HRK
KOPSEJAK ĐURO Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
KOPSEJAK ĐURO Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 3.101,56 HRK 0,00 HRK
Ukupno 15.145,12 HRK 16.297,08 HRK