• Naziv: OPAČIĆ SAVA
  • Naselje: Biovičino Selo, 22305
  • Grad/Općina: Kistanje
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
OPAČIĆ SAVA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 120,02 HRK 479,62 HRK
OPAČIĆ SAVA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 578,23 HRK 3.276,52 HRK
OPAČIĆ SAVA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 4.115,89 HRK 3.636,74 HRK
OPAČIĆ SAVA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.151,62 HRK 1.602,88 HRK
OPAČIĆ SAVA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 779,50 HRK 1.116,64 HRK
OPAČIĆ SAVA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.015,50 HRK 2.234,54 HRK
Ukupno 7.760,76 HRK 12.346,94 HRK