• Naziv: MUŠAK DRAGA
  • Naselje: Pogančec, 10346
  • Grad/Općina: Preseka
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MUŠAK DRAGA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 74,87 HRK 299,30 HRK
MUŠAK DRAGA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 802,71 HRK 1.093,77 HRK
MUŠAK DRAGA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 586,94 HRK 840,81 HRK
MUŠAK DRAGA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 714,89 HRK 1.561,42 HRK
Ukupno 2.179,41 HRK 3.795,30 HRK