• Naziv: BORIĆ MARKO
  • Naselje: Brinje, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BORIĆ MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 43,79 HRK 175,02 HRK
BORIĆ MARKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 378,85 HRK 2.146,66 HRK
BORIĆ MARKO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 420,56 HRK 585,52 HRK
BORIĆ MARKO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 271,02 HRK 388,29 HRK
BORIĆ MARKO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 371,01 HRK 816,18 HRK
Ukupno 1.485,23 HRK 4.111,67 HRK