• Naziv: BRITVEC RUŽA
  • Naselje: Dvoranci, 10451
  • Grad/Općina: Pisarovina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BRITVEC RUŽA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 106,86 HRK 426,96 HRK
BRITVEC RUŽA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 917,31 HRK
BRITVEC RUŽA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.023,82 HRK 1.424,40 HRK
BRITVEC RUŽA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 691,65 HRK 990,80 HRK
BRITVEC RUŽA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 902,00 HRK 1.985,72 HRK
BRITVEC RUŽA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 620,31 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.382,75 HRK 5.745,19 HRK