• Naziv: SABOL BOŽENA
  • Naselje: Vrbovec, 10340
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SABOL BOŽENA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 171,58 HRK 685,57 HRK
SABOL BOŽENA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.660,72 HRK 2.316,81 HRK
SABOL BOŽENA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.396,48 HRK 4.865,46 HRK
SABOL BOŽENA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.472,52 HRK 3.229,90 HRK
Ukupno 6.701,30 HRK 11.097,74 HRK