• Naziv: ŠTRBENAC IVAN
  • Naselje: Zvekovac, 10342
  • Grad/Općina: Dubrava
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠTRBENAC IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 123,96 HRK 495,40 HRK
ŠTRBENAC IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.557,20 HRK 1.302,52 HRK
ŠTRBENAC IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.200,74 HRK 1.675,59 HRK
ŠTRBENAC IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 719,70 HRK 1.030,97 HRK
ŠTRBENAC IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.064,96 HRK 2.335,51 HRK
Ukupno 4.666,56 HRK 6.839,99 HRK