• Naziv: ŠTAMIČAR NENAD
  • Naselje: Gornja Kupčina, 10454
  • Grad/Općina: Jastrebarsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠTAMIČAR NENAD EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 118,88 HRK 474,97 HRK
ŠTAMIČAR NENAD EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.726,70 HRK 1.784,98 HRK
ŠTAMIČAR NENAD EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 979,51 HRK 1.403,15 HRK
ŠTAMIČAR NENAD EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.729,22 HRK 2.478,05 HRK
Ukupno 5.554,31 HRK 6.141,15 HRK