• Naziv: ŠOŠKI BARICA
  • Naselje: Bratina, 10451
  • Grad/Općina: Pisarovina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠOŠKI BARICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 164,04 HRK 655,53 HRK
ŠOŠKI BARICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.574,72 HRK 2.192,38 HRK
ŠOŠKI BARICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.000,05 HRK 1.432,56 HRK
ŠOŠKI BARICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.389,16 HRK 3.056,19 HRK
ŠOŠKI BARICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 620,31 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.748,28 HRK 7.336,66 HRK