• Naziv: MRŠA DIJANA
  • Naselje: Trnovica, 20231
  • Grad/Općina: Dubrovačko primorje
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MRŠA DIJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 437,18 HRK 1.747,14 HRK
MRŠA DIJANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 2.106,24 HRK 11.935,25 HRK
MRŠA DIJANA EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 280,95 HRK 1.592,03 HRK
MRŠA DIJANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.875,66 HRK 2.540,86 HRK
MRŠA DIJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.195,01 HRK 5.838,90 HRK
MRŠA DIJANA EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2017 2.715,84 HRK 2.715,84 HRK
MRŠA DIJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.839,48 HRK 4.067,52 HRK
MRŠA DIJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.699,11 HRK 8.139,57 HRK
Ukupno 19.149,47 HRK 38.577,11 HRK