• Naziv: ŠPIŠIĆ MARA
  • Naselje: Dvoranci, 10451
  • Grad/Općina: Pisarovina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠPIŠIĆ MARA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 207,23 HRK 828,15 HRK
ŠPIŠIĆ MARA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.293,25 HRK 1.142,75 HRK
ŠPIŠIĆ MARA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.545,29 HRK 2.416,13 HRK
ŠPIŠIĆ MARA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.134,48 HRK 2.321,59 HRK
ŠPIŠIĆ MARA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.485,92 HRK 3.392,64 HRK
Ukupno 5.666,17 HRK 10.101,26 HRK