• Naziv: ŠANJUG IVANČICA
  • Naselje: Pogančec, 10346
  • Grad/Općina: Preseka
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠANJUG IVANČICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 134,18 HRK 536,10 HRK
ŠANJUG IVANČICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.438,94 HRK 2.014,77 HRK
ŠANJUG IVANČICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.071,13 HRK 1.534,34 HRK
ŠANJUG IVANČICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.280,55 HRK 2.797,20 HRK
Ukupno 3.924,80 HRK 6.882,41 HRK