• Naziv: DUVNJAK MIRA
  • Naselje: Kloštar Ivanić, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DUVNJAK MIRA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 90,99 HRK 363,61 HRK
DUVNJAK MIRA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 973,33 HRK 1.366,75 HRK
DUVNJAK MIRA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 618,76 HRK 886,32 HRK
DUVNJAK MIRA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 868,57 HRK 1.897,20 HRK
Ukupno 2.551,65 HRK 4.513,88 HRK