• Naziv: MESIĆ MARIJA
  • Naselje: Križ Kamenica, 53261
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MESIĆ MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 77,25 HRK 308,77 HRK
MESIĆ MARIJA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 537,22 HRK 3.785,82 HRK
MESIĆ MARIJA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.755,71 HRK 1.894,44 HRK
MESIĆ MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 822,98 HRK 1.169,45 HRK
MESIĆ MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 393,86 HRK 805,98 HRK
MESIĆ MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 533,91 HRK 1.610,99 HRK
MESIĆ MARIJA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.870,93 HRK 9.575,45 HRK