• Naziv: BEŠLIĆ TOMISLAV
  • Naselje: Rugvica, 10370
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BEŠLIĆ TOMISLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 131,94 HRK 527,23 HRK
BEŠLIĆ TOMISLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.414,65 HRK 1.981,37 HRK
BEŠLIĆ TOMISLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.065,49 HRK 1.526,29 HRK
BEŠLIĆ TOMISLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.259,41 HRK 2.750,64 HRK
Ukupno 3.871,49 HRK 6.785,53 HRK