• Naziv: MESIĆ KATA
  • Naselje: Križ Kamenica, 53261
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MESIĆ KATA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 69,83 HRK 278,78 HRK
MESIĆ KATA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 635,42 HRK 3.600,13 HRK
MESIĆ KATA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.429,63 HRK 1.762,93 HRK
MESIĆ KATA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 669,36 HRK 931,75 HRK
MESIĆ KATA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 452,37 HRK 648,02 HRK
MESIĆ KATA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 590,25 HRK 1.298,87 HRK
Ukupno 3.846,86 HRK 8.520,48 HRK