• Naziv: BALOG-MATAK MARIJAN
  • Naselje: Lukarišće, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BALOG-MATAK MARIJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 247,57 HRK 989,34 HRK
BALOG-MATAK MARIJAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.192,77 HRK 6.758,83 HRK
BALOG-MATAK MARIJAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 917,31 HRK
BALOG-MATAK MARIJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.375,40 HRK 3.306,15 HRK
BALOG-MATAK MARIJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.607,60 HRK 2.302,86 HRK
BALOG-MATAK MARIJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.094,43 HRK 4.608,79 HRK
Ukupno 8.555,88 HRK 18.883,28 HRK