• Naziv: HINIĆ MILE
  • Naselje: Zalužnica, 53223
  • Grad/Općina: Vrhovine
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HINIĆ MILE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 99,29 HRK 396,86 HRK
HINIĆ MILE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.255,40 HRK 7.113,53 HRK
HINIĆ MILE EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 404,27 HRK
HINIĆ MILE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 961,91 HRK 1.342,23 HRK
HINIĆ MILE EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 899,10 HRK 1.287,99 HRK
HINIĆ MILE EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 853,07 HRK 1.870,95 HRK
Ukupno 4.587,86 HRK 12.415,83 HRK