• Naziv: GRKINIĆ NIKOLA
  • Naselje: Palača, 31214
  • Grad/Općina: Šodolovci
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GRKINIĆ NIKOLA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 593,16 HRK 2.370,62 HRK
GRKINIĆ NIKOLA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 2.425,17 HRK 13.742,47 HRK
GRKINIĆ NIKOLA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 5.685,45 HRK 7.916,28 HRK
GRKINIĆ NIKOLA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
GRKINIĆ NIKOLA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.987,16 HRK 10.997,60 HRK
Ukupno 17.429,52 HRK 40.382,48 HRK