• Naziv: JAMBRIŠAK STJEPAN
  • Naselje: Otok Svibovski, 10361
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JAMBRIŠAK STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 111,10 HRK 443,83 HRK
JAMBRIŠAK STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.186,87 HRK 1.668,08 HRK
JAMBRIŠAK STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 755,21 HRK 1.081,81 HRK
JAMBRIŠAK STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.060,15 HRK 2.315,57 HRK
Ukupno 3.113,33 HRK 5.509,29 HRK