• Naziv: MARUŠIĆ KATARINA
  • Naselje: Lasinja, 47206
  • Grad/Općina: Lasinja
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARUŠIĆ KATARINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 162,01 HRK 647,18 HRK
MARUŠIĆ KATARINA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 768,38 HRK 4.353,87 HRK
MARUŠIĆ KATARINA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.176,42 HRK 1.923,07 HRK
MARUŠIĆ KATARINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.554,05 HRK 2.163,44 HRK
MARUŠIĆ KATARINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.035,55 HRK 1.483,49 HRK
MARUŠIĆ KATARINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.370,50 HRK 3.015,67 HRK
MARUŠIĆ KATARINA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
MARUŠIĆ KATARINA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.860,94 HRK 0,00 HRK
Ukupno 9.677,85 HRK 13.586,72 HRK