• Naziv: MATIĆ MARKO
  • Naselje: Sonković, 22222
  • Grad/Općina: Skradin
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATIĆ MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 73,67 HRK 294,44 HRK
MATIĆ MARKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 244,69 HRK 1.386,80 HRK
MATIĆ MARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 706,98 HRK 984,11 HRK
MATIĆ MARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 478,55 HRK 685,48 HRK
MATIĆ MARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 623,34 HRK 1.371,85 HRK
Ukupno 2.127,23 HRK 4.722,68 HRK