• Naziv: RAK MILAN
  • Naselje: Dubrava kod Šibenika, 22000
  • Grad/Općina: Šibenik
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RAK MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 61,62 HRK 246,04 HRK
RAK MILAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 296,81 HRK 1.682,02 HRK
RAK MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 586,49 HRK 818,32 HRK
RAK MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 401,90 HRK 575,73 HRK
RAK MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 520,15 HRK 1.140,64 HRK
RAK MILAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 5,66 HRK 6,34 HRK
RAK MILAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 2,68 HRK 8,86 HRK
Ukupno 1.875,31 HRK 4.477,95 HRK