• Naziv: KRZNARIĆ KATA
  • Naselje: Brinje, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KRZNARIĆ KATA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 54,41 HRK 217,38 HRK
KRZNARIĆ KATA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 496,74 HRK 2.814,83 HRK
KRZNARIĆ KATA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 521,98 HRK 726,44 HRK
KRZNARIĆ KATA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 353,31 HRK 506,08 HRK
KRZNARIĆ KATA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 460,32 HRK 1.012,78 HRK
Ukupno 1.886,76 HRK 5.277,51 HRK