• Naziv: BORIĆ KATICA
  • Naselje: Križ Kamenica, 53261
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BORIĆ KATICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 80,44 HRK 321,16 HRK
BORIĆ KATICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 730,08 HRK 4.137,18 HRK
BORIĆ KATICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 458,62 HRK
BORIĆ KATICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 770,86 HRK 1.072,89 HRK
BORIĆ KATICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 521,50 HRK 747,09 HRK
BORIĆ KATICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 679,54 HRK 1.495,61 HRK
BORIĆ KATICA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.051,51 HRK 8.232,55 HRK