• Naziv: IVANOVIĆ DARKO
  • Naselje: Šimljanik, 43233
  • Grad/Općina: Berek
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVANOVIĆ DARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 744,90 HRK 2.976,68 HRK
IVANOVIĆ DARKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 2.904,87 HRK 16.460,75 HRK
IVANOVIĆ DARKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 11.443,45 HRK 9.481,57 HRK
IVANOVIĆ DARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 13.205,42 HRK 10.331,70 HRK
IVANOVIĆ DARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
IVANOVIĆ DARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 7.775,68 HRK 14.353,78 HRK
Ukupno 39.812,90 HRK 58.959,99 HRK