• Naziv: ŠIMUNOVIĆ JURE
  • Naselje: Kompolje, 53226
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠIMUNOVIĆ JURE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 116,55 HRK 465,62 HRK
ŠIMUNOVIĆ JURE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 977,51 HRK 5.538,91 HRK
ŠIMUNOVIĆ JURE EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.883,56 HRK 1.544,97 HRK
ŠIMUNOVIĆ JURE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.294,85 HRK 1.956,45 HRK
ŠIMUNOVIĆ JURE EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 691,65 HRK 990,78 HRK
ŠIMUNOVIĆ JURE EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.001,07 HRK 2.195,43 HRK
ŠIMUNOVIĆ JURE Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 589,29 HRK 0,00 HRK
Ukupno 6.554,48 HRK 12.692,16 HRK