• Naziv: PAVLETIĆ RUŽICA
  • Naselje: Karlovac, 47000
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAVLETIĆ RUŽICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 138,15 HRK 552,08 HRK
PAVLETIĆ RUŽICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 665,58 HRK 3.771,69 HRK
PAVLETIĆ RUŽICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.325,63 HRK 1.845,06 HRK
PAVLETIĆ RUŽICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 897,22 HRK 1.285,36 HRK
PAVLETIĆ RUŽICA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 514,17 HRK 514,17 HRK
PAVLETIĆ RUŽICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.168,97 HRK 2.572,11 HRK
PAVLETIĆ RUŽICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 3.101,56 HRK 0,00 HRK
Ukupno 7.811,28 HRK 10.540,47 HRK