• Naziv: BORIĆ LJUBICA
  • Naselje: Križ Kamenica, 53261
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BORIĆ LJUBICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 129,45 HRK 517,36 HRK
BORIĆ LJUBICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.147,78 HRK 6.504,15 HRK
BORIĆ LJUBICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 835,98 HRK
BORIĆ LJUBICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.254,14 HRK 1.749,92 HRK
BORIĆ LJUBICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 818,77 HRK 1.172,83 HRK
BORIĆ LJUBICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.112,28 HRK 2.439,31 HRK
BORIĆ LJUBICA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 6.250,53 HRK 13.219,55 HRK