• Naziv: MATULIĆ NIKOLA
  • Naselje: Postira, 21410
  • Grad/Općina: Postira
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATULIĆ NIKOLA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 74,38 HRK 297,12 HRK
MATULIĆ NIKOLA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 184,99 HRK 1.048,09 HRK
MATULIĆ NIKOLA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.795,53 HRK 1.511,63 HRK
MATULIĆ NIKOLA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.523,34 HRK 1.012,79 HRK
MATULIĆ NIKOLA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 360,51 HRK 516,43 HRK
MATULIĆ NIKOLA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 902,89 HRK 1.400,81 HRK
MATULIĆ NIKOLA Nacionalna potpora Maslinovo ulje 2017 7.365,54 HRK 0,00 HRK
Ukupno 12.207,18 HRK 5.786,87 HRK