• Naziv: BARNA ANICA
  • Naselje: Kuševac, 31400
  • Grad/Općina: Đakovo
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BARNA ANICA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 73,90 HRK 418,76 HRK
BARNA ANICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 536,17 HRK 2.142,58 HRK
BARNA ANICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 6.082,11 HRK 8.341,75 HRK
BARNA ANICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.663,82 HRK 5.248,40 HRK
BARNA ANICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 5.118,19 HRK 11.178,90 HRK
Ukupno 15.474,19 HRK 27.330,39 HRK