• Naziv: MESIĆ KATICA
  • Naselje: Križpolje, 53261
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MESIĆ KATICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 88,34 HRK 353,05 HRK
MESIĆ KATICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 807,83 HRK 4.577,71 HRK
MESIĆ KATICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 458,62 HRK
MESIĆ KATICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 847,82 HRK 1.180,09 HRK
MESIĆ KATICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 573,85 HRK 822,08 HRK
MESIĆ KATICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 747,53 HRK 1.645,09 HRK
MESIĆ KATICA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.334,46 HRK 9.036,64 HRK