• Naziv: ZATLOUKAL ANICA
  • Naselje: Štakorovec, 10370
  • Grad/Općina: Brckovljani
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ZATLOUKAL ANICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 110,41 HRK 441,05 HRK
ZATLOUKAL ANICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 850,21 HRK 1.217,96 HRK
ZATLOUKAL ANICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.181,19 HRK 1.657,70 HRK
ZATLOUKAL ANICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 773,86 HRK 1.108,59 HRK
ZATLOUKAL ANICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.053,61 HRK 2.301,36 HRK
Ukupno 3.969,28 HRK 6.726,66 HRK