• Naziv: VLADISLAVIĆ IVICA
  • Naselje: Mirca, 21400
  • Grad/Općina: Supetar
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VLADISLAVIĆ IVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 62,08 HRK 247,93 HRK
VLADISLAVIĆ IVICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 188,85 HRK 1.069,99 HRK
VLADISLAVIĆ IVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 589,45 HRK 835,59 HRK
VLADISLAVIĆ IVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 371,96 HRK 532,86 HRK
VLADISLAVIĆ IVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 525,46 HRK 1.155,93 HRK
Ukupno 1.737,80 HRK 3.842,30 HRK