• Naziv: ŠTURBEK NADICA
  • Naselje: Dubrava, 10342
  • Grad/Općina: Dubrava
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠTURBEK NADICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 113,33 HRK 452,97 HRK
ŠTURBEK NADICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.215,47 HRK 1.702,30 HRK
ŠTURBEK NADICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 882,33 HRK 1.263,92 HRK
ŠTURBEK NADICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.082,04 HRK 2.363,34 HRK
Ukupno 3.293,17 HRK 5.782,53 HRK