• Naziv: KOSOVAC NADA
  • Naselje: Brinje, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOSOVAC NADA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 210,24 HRK 839,98 HRK
KOSOVAC NADA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.425,04 HRK 8.075,02 HRK
KOSOVAC NADA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.966,70 HRK 2.139,47 HRK
KOSOVAC NADA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.034,70 HRK 2.842,49 HRK
KOSOVAC NADA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.018,78 HRK 1.459,34 HRK
KOSOVAC NADA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.805,73 HRK 3.960,18 HRK
KOSOVAC NADA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 9.211,19 HRK 19.316,48 HRK