• Naziv: HERŠAK ĐURO
  • Naselje: Dvorišće, 10347
  • Grad/Općina: Rakovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HERŠAK ĐURO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 157,81 HRK 630,68 HRK
HERŠAK ĐURO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.390,44 HRK 1.228,57 HRK
HERŠAK ĐURO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.692,14 HRK 2.370,41 HRK
HERŠAK ĐURO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.215,03 HRK 1.740,52 HRK
HERŠAK ĐURO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.506,51 HRK 3.290,42 HRK
Ukupno 5.961,93 HRK 9.260,60 HRK