• Naziv: KOSOVAC MIRJANA
  • Naselje: Brinje, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOSOVAC MIRJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 174,74 HRK 698,34 HRK
KOSOVAC MIRJANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.378,07 HRK 7.809,19 HRK
KOSOVAC MIRJANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.557,20 HRK 1.275,93 HRK
KOSOVAC MIRJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.692,68 HRK 2.362,05 HRK
KOSOVAC MIRJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 985,08 HRK 1.411,20 HRK
KOSOVAC MIRJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.501,24 HRK 3.292,30 HRK
KOSOVAC MIRJANA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 8.039,01 HRK 16.849,01 HRK