• Naziv: JAGUŠT JOSIP
  • Naselje: Donja Greda, 10370
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JAGUŠT JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 181,96 HRK 727,08 HRK
JAGUŠT JOSIP EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 6,69 HRK 37,93 HRK
JAGUŠT JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.453,25 HRK 2.081,71 HRK
JAGUŠT JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.762,40 HRK 2.459,10 HRK
JAGUŠT JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.138,38 HRK 1.630,77 HRK
JAGUŠT JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.563,07 HRK 3.427,93 HRK
JAGUŠT JOSIP Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.121,59 HRK 0,00 HRK
Ukupno 7.227,34 HRK 10.364,52 HRK