• Naziv: VRANIĆ SAVINKA
  • Naselje: Čepinski Martinci, 31431
  • Grad/Općina: Čepin
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VRANIĆ SAVINKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 121,92 HRK 487,36 HRK
VRANIĆ SAVINKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 542,26 HRK 3.072,79 HRK
VRANIĆ SAVINKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 957,63 HRK 1.825,59 HRK
VRANIĆ SAVINKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 796,35 HRK 1.140,64 HRK
VRANIĆ SAVINKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 842,67 HRK 2.542,59 HRK
Ukupno 3.260,83 HRK 9.068,97 HRK