• Naziv: KNEŽEVIĆ ANTUN
  • Naselje: Komarnica, 35420
  • Grad/Općina: Staro Petrovo Selo
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KNEŽEVIĆ ANTUN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 122,20 HRK 488,26 HRK
KNEŽEVIĆ ANTUN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 512,31 HRK 2.902,95 HRK
KNEŽEVIĆ ANTUN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.173,12 HRK 1.633,26 HRK
KNEŽEVIĆ ANTUN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 732,79 HRK 1.049,70 HRK
KNEŽEVIĆ ANTUN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.034,98 HRK 2.276,71 HRK
Ukupno 3.575,40 HRK 8.350,88 HRK