• Naziv: LABAŠ MARIJA
  • Naselje: Dubrava, 10342
  • Grad/Općina: Dubrava
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LABAŠ MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 121,65 HRK 486,07 HRK
LABAŠ MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.303,25 HRK 1.826,72 HRK
LABAŠ MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 912,19 HRK 1.306,72 HRK
LABAŠ MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.161,02 HRK 2.535,89 HRK
LABAŠ MARIJA Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2017 3.180,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 6.678,11 HRK 6.155,40 HRK